Deltagare


2018
Antal deltagare:  134
Matchspeldag: Ymer, 16 deltagare (1,Josef Berg 2,Erik Mellgren 3,Tomas Svahn)
Avslutning: Skatås, 27 deltagare

2019
Antal deltagare: 140
Matchspeldag: Knektaparken, 16 deltagare (1, Marcus Johansson 2,Filip Dahlén 3,Pontus Brandt)
Avslutning: Slottskogen, 24 deltagare