Svealand

Här kommer samtliga divisioner i Svealand att finnas. En sida per spelplats.

Anmälda spelare hittills:


Uppsala
Alexander Fors
Anton Gunnerlind
Arvid Lundberg
Axel Andersson
Carl-Joan Berglund
Daniel Malm
Darío Sánchez Martín
David Isaksson
Dennis Abrahamsson
Emanuel Gammelgård
Emil Håkansson
Erik Andersson Tahlén
Erik Carlson
Fredrik Grande Petersen
Gullik Gulliksson
Gustav Jonasson
Harald Löf
Ivar Ullstad
Jakob Andrén
Jesper Pettersson
Joakim Friberg
Joakim Laugtug Brurok
Johan Björk
Johan Salomonsson
Kristoffer Antonsson
Kristoffer Åslund
Kymen Modig
Lasse Jansson
Linus Lundqvist
Ludvig Nilsson
Marcus Andersson
Markus Lucero
Martin Bjurström
Mats Gustafsson
Mattias Piirimets
Max Elfvik
Mikael Nilsson
Nils Bäckström
Nina Engström
Philip Wallentin
Richard Lucero
Rikard Thyr
Ronald Jildmalm
Ronny Biloff
Samuel Henriksson
Samuel Waxin
Simon Isaksson
Simon Jonsson
Simon Spånberg
Simon Wahlström
Stefan Tiensuu
Timothy Karlsson